dimarts, 31 de maig de 2011

hipocresia

Oblidar és fàcil,  quan no vols oblidar.

Però, com despendrem del vertigen
que provoca la intuició de la teva mirada?

El murmuri de la teva veu,
soroll de falces concòrdies?

Sons estèrils plens de conveniències,
amenaçant esmicular tota esperança
per esdevenir, irremeiable, en un malson    
de hipocresies massa quotidianes.

1 comentari:

gràcies per recollir paraules amb mi.